CERESIT

Ceresit Nivel Super CN 69 самовирівнююча суміш, 25 кг

Ceresit Nivel Super CN 69 самовирівнююча суміш, 25 кг

CN 69 Самовирівнююча суміш.Для підготовки поверхні підлоги під укладку покриттів (товщина шару від 1 до 15 мм).властивості:стійка до стирання;швидке затвердіння;висока адгезія до основи;тріщиностійка;для влаштування підлог з підігрівом;швидкотвердіюча (технологічне пересування по поверхні можливо через 8 годин)...

₴199.00грн З ПДВ: ₴199.00грн

Ceresit СМ-11, Клей для керамічної плитки Ceramic, 25кг

Ceresit СМ-11, Клей для керамічної плитки Ceramic, 25кг

Суха суміш Ceresit CМ 11 призначена для облицювання бе-тонних, цегляних, цементно-піщаних, цементно-вапняних, гіпсових та інших мінеральних горизонтальних і вертикаль-них поверхонь, що не деформуються, керамічними плитка-ми розмірами не більше ніж 40 × 40 см із водопоглинанням не менше 1%. Суміш Ceresit CM 11 застосовується усере дині та зовні будівель у житлово-цивільному і промисловому бу-дівництві. Для облицювання зовнішніх поверхонь, а також приклеювання керамогранітних плиток із водопоглинанням менше 1% необхідно застосовувати суміш Ceresit CМ 11 із додаванням емульсії Ceresit СС 83. Для приклеювання пли-ток із природного або штучного каменю чи мармуру світлих відтінків потрібно застосовувати інші суміші групи СМ відпо-відно до призначення.ПІДГОТОВКА ОСНОВИ: Підготовка ос но ви здій сню єть ся згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Ос но-ва по вин на бу ти сухою, міцною та рівною, з однорідним во-допоглинанням. Поверхню очистити від пи лу, на пли вів, ма-сля них плям та ін ших ре чо вин, що знижують ад ге зію. Неве-ликі нерівності та неміцні ділянки основи слід видалити та від-ремонтувати су міш шю Ce re sit СМ 11 за 24 го ди ни до по чат-ку ро біт. За наявності значних нерівностей поверхонь понад 20 мм виконати ремонт матеріалами ТМ Ceresit відповідно до призначення. Гіп со ві ос но ви, а та кож ос но ви з ви со ким во до-по гли нан ням (гі гро ско піч ні стю) проґрунтувати Ce re sit CT 17ВИКОНАННЯ РОБІТ:  Приготування розчинової суміші: в чисту ємність налити во-ду (температура води від +15 °С до +20 °С) з розрахунку 0,24 л на 1 кг сухої суміші (6 л на 25 кг), поступово додати суху суміш і перемішати низькообертовим міксером до от-римання однорідної маси без грудок. Витримати розчинову суміш приблизно 5 хвилин і знову перемішати. Суміш можна використовувати про тя гом 2 го дин. При го товану розчинову суміш тонким шаром на нести на по верх ню, що облицьовується, за допомогою лопат ки, шпате ля або терки та розрівняти зубчастою теркою чи шпателем. Викласти плитки на нанесе ну роз чинову суміш і притиснути. Максималь на товщину шару розчинвої суміші не повинна перевищувати 10 мм. Зубціповинні мати квадратну форму і відповідати розмі руплиток (див. таблицю).Плитки попередньо не змочувати водою!Не ре ко мендується викладати плит и у стик, без шва. Ширина шва між плитками по вин набути не менше ніж 2 мм. За нормальних кліматичних умов (темпера ту ра +20 ± 2 °C і відносна во логість по вітря 55 ± 5%) розчинову суміш нанести на площу, яку можна облицювати протягом 10 хвилин, після укладання плитку можна коригувати протягом наступних 20 хвилин. При підвищенні температури час облицювання та коригування скорочується. За лиш ки роз чи но вої суміші з поверхні плитки треба змити до її за твердіння. В нормальних умовах розшивання швів слід виконувати через 24 години. Для заповнення швів і кутових примикань в облицюванні, а також примикань сантехнічного обладнання до облицювання та заповнення деформаційних швів необхідно застосовувати матеріали групи Ceresit СЕ та силіконовий еластич-ний заповнювач швів Ceresit CS 25 MicroProtect.ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Склад: цемент із мінеральними на повнювачами та органічними до бав ка миВи тра та во ди для приготу вання роз ин ової су мі ші: 6 л во ди на 25 кг сухої сумішіВитрата води та емульсіїдля приготування розчинової суміші: 0,14–0,16 л води та 0,08 л Ceresit CC 83 на 1 кг Ceresit CM 11Термін придатності розчинової суміші: не менше 120 хвилин  Відкритий час: не менше 10 хви линЧас коригування: не менше 20 хви линТемпература застосування роз чинової суміші: від +5 °C до +30 °C Розшивання швів: че рез 24 годиниТемпература експлуатації: від −50 °C до +70 °C з дода-ванням емульсії Ceresit СС 83 Міцність зчеплення з основою в повітряно-сухих умовах: не менше 0,5 МПа Витрата* сухої суміші: залежно від розміру зубців і нерівності основи ..

₴121.00грн З ПДВ: ₴121.00грн

Ceresit СМ-117, клеюча суміш, 25кг.

Ceresit СМ-117, клеюча суміш, 25кг.

Суха суміш Ceresit CМ 117 White призначена для облицювання бетонних, цегляних, цементно-піщаних, цементно-вапняних, гіпсових та інших мінеральних горизонтальних і вертикальних поверхонь, в тому числі тих, що обме-жено деформуються (обмеження прогину 2 мм), всередині і зовні будівель плитками з мармуру та природного і штучного каменю світлих порід, а також мозаїчними і скляними плитками розмірами не більше ніж 80 × 80 см із водопо-глинанням від 0%. Для облицювання поверхонь листів гіпсо-картону, OSB тощо необхідно приготувати розчинову суміш Ceresit CМ 117 White із додаванням емульсії Ceresit СС 83.Розчинова суміш також ефективна для:- облицювання басейнів і резервуарів;- облицювання основ, що зазнають постійних атмосферних впливів (цоколі, тераси, балкони, покрівлі, що експлуату-ються, тощо);- облицювання поверхонь підлог, що зазнають інтенсивних навантажень;- облицювання поверхонь без видалення старої плитки, тоб-то «плитка по плитці», за винятком облицювання на гла-зурованій поверхні;- облицювання підлог із водяним та електричним підігрівом.ВЛАСТИВОСТІ:• Висока адгезія до основи• Стійка до сповзання з вертикальних поверхонь• Стійка до атмосферних впливів• Морозостійка• Водостійка ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕКРИСТИКИ:Склад: суміш цементу з мінеральними наповнювачами та органічними модифікаторамиВитрата води для приготування розчинової суміші: 7,25–7,75 л во ди на 25 кг сухої сумішіВитрата води та емульсії для приготування розчинової суміші: 0,23–0,25 л води та 0,06 л Ceresit CC 83 на 1 кг Ceresit CM 117 WhiteТермін придатності роз чин ової суміші: не менше 60 хви линВідкритий час: не менше 20 хви линЧас коригування: не менше 20 хвилинТемпература застосування розчинової суміші: від +5 °C до +30 °CЗаповнення швів: че рез 24 годиниТемпература експлуатації: від −50 °C до +70°CМіцність зчеплення з основою (повітряно-сухі умови, через 28 діб): не менше 1,0 МПаВитрата* сухої суміші: залежно від розміру плитки та зубця терки..

₴250.00грн З ПДВ: ₴250.00грн

Ceresit CR- 65 гідроізоляційна суміш, 25 кг

Ceresit CR- 65 гідроізоляційна суміш, 25 кг

Суха будівельна суміш на цементній основі, в багатошаровій паперовій упаковці 20 кг, використовується для обмазувальної гідроізоляції стяжок, бетонних, цегляних, оштукатурених (цементною штукатуркою) поверхонь зовні будівель і всередині приміщень з нормальним і підвищеним рівнем вологості. ПРИЗНАЧЕННЯ: Застосовується для гідроізоляції вертикальних і горизонтальних бетонних, цегляних, оштукатурених (цементною штукатуркою) поверхонь і стяжок в приміщеннях з нормальною і підвищеною вологістю (ванна кімната, санвузол, підвал, а також в басейнах глибиною до 5 метрів); Використовується для ізоляції фасадів і цоколів будівель; Підходить для робіт всередині і зовні приміщень. ПЕРЕВАГИ:  Гідрофобність; Висока паропроникність; Стійкість до сольовий і лужної агресії; Морозостійкість (широкий діапазон температури експлуатації від -50ºС до + 70ºС, затверділий розчин витримує до 100 циклів заморожування / відтавання); Витрата при нанесенні шару в 2 мм - 3 кг / м2; Підходить для резервуарів з питною водою; Зручність у використанні (час «життя» суміші - 2 години; зачиняється водою; легке нанесення шпателем і пензлем); Універсальність (підходить для внутрішніх і зовнішніх робіт; можливість роботи в приміщеннях з нормальною і підвищеною вологістю; діапазон температур при експлуатації від -50ºС до + 70ºС; застосовна до різних типів підстави: цементна стяжка, залізобетон, цементна штукатурка, цегла, бетон). РЕКОМЕНДАЦІЇ: При роботі використовуйте засоби індивідуального захисту (окуляри, рукавички); При попаданні розчину на шкіру, промийте великою кількістю води; Суміш розводиться водою у співвідношенні: на 25 кг суміші 6,5-7 літрів води для нанесення пензлем, на 25 кг суміші 5,5 літрів води для нанесення шпателем; Перед нанесенням суміші очистіть оброблювану поверхню; Зволожите підставу перед тим, як нанести гідроізоляцію; Для підвищення еластичності (для використання на стяжки з підігрівом, тераси та інших деформуються підставах) можна додати в суміш еластіфікатор СС83; Наносите склад в 2-3 шари;  перший нанесіть малковіцей, наступні шари наносите в перехресному напрямку на затверділий, але ще вологий шар; Подальші ремонтні роботи можна проводити через три доби після нанесення; Діапазон температур при застосуванні суміші від + 5 ° С до + 30ºС; Зберігайте суміш не більше 12 місяців в сухому місці, уникаючи попадання вологи на мішок. Переваги цементної гідроізоляційної маси Церезіт CR 65  Матеріал високопаропроникний. Морозостійкий. Суміш стійка до агресії лугів і солей. Матеріал наноситься шпателем або пензлем. Роботи сумішшю можна проводити всередині або зовні. Екологічно безпечний матеріал.Характеристики:Упаковка мішок 20 кг;Склад суміші: цемент, мінеральні наповнювачі і модифікатори;Температура застосування: від +5 до + 30 ° C;Температура експлуатації: від -50 до + 70 ° C;Витрата: Висока вологість: 2,0 ~ 3,0 Вода без тиску: 2,5 ~  4,0 Вода під тиском: 3,0 ~ 5,0 Максимальна товщина: 5,0 ~ 8,0;Витрата води: На 20/5 кг сухої суміші 4,8-5,2 л / 1,2-1,3 л ок  .  4,0 л / 1,0 л ок.  6,0 л / 1,5 л;Насипна щільність сухої суміші: 1,05 ± 0,1 кг / дм³;Щільність готової суміші: 1,45 ± 0,1 кг / дм³;Життєздатність готової суміші: не менше 2 годин;Міцність на стиск через 28 діб: не менше  15,0 МПа;Міцність на розтяг при вигині через 28 діб: не менше 4,0 МПа;Адгезія до бетону через 28 діб: не менше 0,6 МПа;Морозостійкість готового покриття: F100;Група горючості: НГ;Готовність до укладанні фінішного покриття плиткового облицювання - через 3 доби;Водонепроникність: НЕ  менше 0,4 МПа;Рекомендована товщина шару: в умовах високої вологості - 2,0 мм, в умовах води без тиску - 2,5 мм, в умовах води під тиском - 3,0 мм, максимальна товщина - 5,0 мм...

₴390.00грн З ПДВ: ₴390.00грн

Ceresit CT 17 Супер Ґрунтівка глибокопроникна  безбарвна (перед фарбуванням)

Ceresit CT 17 Супер Ґрунтівка глибокопроникна безбарвна (перед фарбуванням)

Для зміцнення мінеральних поверхонь перед фарбуванням, а також виконанням інших видів опоряджувальних робіт.ВЛАСТИВОСТІ• Укріплює основу• Збільшує адгезію покриття до основи• Зменшує водопоглинання• Без кольору• Готова до використання• Не містить органічних розчинниківСФЕРА ЗА СТОСУВАННЯҐрунтівка Ceresit CT 17 Супер призначена для зміцнення всіх видів, зокрема з високим рівнем поглинання, неміцних мінеральних поверхонь (цегляне мурування, штукатурка, стяжка, поверхні з гіпсу тощо) перед фарбуванням або виконан-ням інших видів опоряджувальних робіт (вирівнюванням по-верхонь шпаклівкою, наклеюванням шпалер, декоративним оздобленням тощо).Є особливо ефективною:- для підвищення міцності поверхневого шару неміцних основ;- для покращення адгезії водно-дисперсійних фарб до міне-ральних поверхонь, а також надійного приклеювання тонкошарових шпалер;- при від но влен ні, ремонті та реконструкції будівель і спо руд.Не змінює колір проґрунтованої поверхніПІДГОТОВКА ОСНОВИ Підготовка основи здійснюється згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа має бути сухою, міцною, рівною, з однорідним водопо-глинанням та без видимих руйнувань. Передза стосуванням ґрунтівки поверхню слід очисти ти від пилу, напливів, масляних плям та ін ших речовин, що зменшують адгезію. Для пготовки мінеральних поверхонь (зниження та вирівнювання водопоглинання, знепилення, укріплення) перед виконанням опоряджувальних робіт необхідно застосувати Ceresit CТ 17. Плісняву, мікроорганізми та інші біологічні утворення необ-хідно механічно видалити на глибину ураження, поверхню промити водою, висушити та проґрунтувати Ceresit CТ 99.ВИКО НАННЯ ОБІТ Ґрунтівку Ceresit СТ 17 Супер необхідно наносити щіткою, валиком або розпилювачем. Залежно від стану поверхні та її поглинальної здатності ґрунтівку наносять в один або декілька шарів, дотримуючись методу «мокре по мокрому», до повного насичення, не залишаючи надлишкової ґрунтівки на поверхні. При на не сенні ґрунтівки у два шари для першого шару мож а використовувати ґрунтів ку нижчої концентрації. Інструменти потрібно відра зу після використання про мити водою.УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ У фірмовій герметичній упаковці в приміщеннях із постійною температурою від +5 °С до +35 °С. При транспортуванні берегти від заморожування!СТРОК ПРИДАТНОСТІ 12 місяців від дати виготовлення, вказаної на упаковціТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИСклад: дисперсія на основісин тетичних смолКолір: без кольоруТемпература основи: від +5 °C до +30 °CЧас висихання: від 4 до 6 годинГустина: 1,01 ± 0,01 г/млВитрата ґрунтівки: від 0,1 до 0,2 л/м2Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові й не можуть бути під-ставою для претензій. Продукція торгової марки Ceresit постійно вдоскона-люється. З цієї причини технічні характеристики можуть бути змінені без по-переднього сповіщення.ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:200..

₴319.00грн З ПДВ: ₴319.00грн

Показано з 1 по 0 із 5 (0 сторінок)