Клей для плитки

Ceresit СМ-11, Клей для керамічної плитки Ceramic, 25кг

Ceresit СМ-11, Клей для керамічної плитки Ceramic, 25кг

Суха суміш Ceresit CМ 11 призначена для облицювання бе-тонних, цегляних, цементно-піщаних, цементно-вапняних, гіпсових та інших мінеральних горизонтальних і вертикаль-них поверхонь, що не деформуються, керамічними плитка-ми розмірами не більше ніж 40 × 40 см із водопоглинанням не менше 1%. Суміш Ceresit CM 11 застосовується усере дині та зовні будівель у житлово-цивільному і промисловому бу-дівництві. Для облицювання зовнішніх поверхонь, а також приклеювання керамогранітних плиток із водопоглинанням менше 1% необхідно застосовувати суміш Ceresit CМ 11 із додаванням емульсії Ceresit СС 83. Для приклеювання пли-ток із природного або штучного каменю чи мармуру світлих відтінків потрібно застосовувати інші суміші групи СМ відпо-відно до призначення.ПІДГОТОВКА ОСНОВИ: Підготовка ос но ви здій сню єть ся згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Ос но-ва по вин на бу ти сухою, міцною та рівною, з однорідним во-допоглинанням. Поверхню очистити від пи лу, на пли вів, ма-сля них плям та ін ших ре чо вин, що знижують ад ге зію. Неве-ликі нерівності та неміцні ділянки основи слід видалити та від-ремонтувати су міш шю Ce re sit СМ 11 за 24 го ди ни до по чат-ку ро біт. За наявності значних нерівностей поверхонь понад 20 мм виконати ремонт матеріалами ТМ Ceresit відповідно до призначення. Гіп со ві ос но ви, а та кож ос но ви з ви со ким во до-по гли нан ням (гі гро ско піч ні стю) проґрунтувати Ce re sit CT 17ВИКОНАННЯ РОБІТ:  Приготування розчинової суміші: в чисту ємність налити во-ду (температура води від +15 °С до +20 °С) з розрахунку 0,24 л на 1 кг сухої суміші (6 л на 25 кг), поступово додати суху суміш і перемішати низькообертовим міксером до от-римання однорідної маси без грудок. Витримати розчинову суміш приблизно 5 хвилин і знову перемішати. Суміш можна використовувати про тя гом 2 го дин. При го товану розчинову суміш тонким шаром на нести на по верх ню, що облицьовується, за допомогою лопат ки, шпате ля або терки та розрівняти зубчастою теркою чи шпателем. Викласти плитки на нанесе ну роз чинову суміш і притиснути. Максималь на товщину шару розчинвої суміші не повинна перевищувати 10 мм. Зубціповинні мати квадратну форму і відповідати розмі руплиток (див. таблицю).Плитки попередньо не змочувати водою!Не ре ко мендується викладати плит и у стик, без шва. Ширина шва між плитками по вин набути не менше ніж 2 мм. За нормальних кліматичних умов (темпера ту ра +20 ± 2 °C і відносна во логість по вітря 55 ± 5%) розчинову суміш нанести на площу, яку можна облицювати протягом 10 хвилин, після укладання плитку можна коригувати протягом наступних 20 хвилин. При підвищенні температури час облицювання та коригування скорочується. За лиш ки роз чи но вої суміші з поверхні плитки треба змити до її за твердіння. В нормальних умовах розшивання швів слід виконувати через 24 години. Для заповнення швів і кутових примикань в облицюванні, а також примикань сантехнічного обладнання до облицювання та заповнення деформаційних швів необхідно застосовувати матеріали групи Ceresit СЕ та силіконовий еластич-ний заповнювач швів Ceresit CS 25 MicroProtect.ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Склад: цемент із мінеральними на повнювачами та органічними до бав ка миВи тра та во ди для приготу вання роз ин ової су мі ші: 6 л во ди на 25 кг сухої сумішіВитрата води та емульсіїдля приготування розчинової суміші: 0,14–0,16 л води та 0,08 л Ceresit CC 83 на 1 кг Ceresit CM 11Термін придатності розчинової суміші: не менше 120 хвилин  Відкритий час: не менше 10 хви линЧас коригування: не менше 20 хви линТемпература застосування роз чинової суміші: від +5 °C до +30 °C Розшивання швів: че рез 24 годиниТемпература експлуатації: від −50 °C до +70 °C з дода-ванням емульсії Ceresit СС 83 Міцність зчеплення з основою в повітряно-сухих умовах: не менше 0,5 МПа Витрата* сухої суміші: залежно від розміру зубців і нерівності основи ..

₴121.00грн З ПДВ: ₴121.00грн

Ceresit СМ-117, клеюча суміш, 25кг.

Ceresit СМ-117, клеюча суміш, 25кг.

Суха суміш Ceresit CМ 117 White призначена для облицювання бетонних, цегляних, цементно-піщаних, цементно-вапняних, гіпсових та інших мінеральних горизонтальних і вертикальних поверхонь, в тому числі тих, що обме-жено деформуються (обмеження прогину 2 мм), всередині і зовні будівель плитками з мармуру та природного і штучного каменю світлих порід, а також мозаїчними і скляними плитками розмірами не більше ніж 80 × 80 см із водопо-глинанням від 0%. Для облицювання поверхонь листів гіпсо-картону, OSB тощо необхідно приготувати розчинову суміш Ceresit CМ 117 White із додаванням емульсії Ceresit СС 83.Розчинова суміш також ефективна для:- облицювання басейнів і резервуарів;- облицювання основ, що зазнають постійних атмосферних впливів (цоколі, тераси, балкони, покрівлі, що експлуату-ються, тощо);- облицювання поверхонь підлог, що зазнають інтенсивних навантажень;- облицювання поверхонь без видалення старої плитки, тоб-то «плитка по плитці», за винятком облицювання на гла-зурованій поверхні;- облицювання підлог із водяним та електричним підігрівом.ВЛАСТИВОСТІ:• Висока адгезія до основи• Стійка до сповзання з вертикальних поверхонь• Стійка до атмосферних впливів• Морозостійка• Водостійка ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕКРИСТИКИ:Склад: суміш цементу з мінеральними наповнювачами та органічними модифікаторамиВитрата води для приготування розчинової суміші: 7,25–7,75 л во ди на 25 кг сухої сумішіВитрата води та емульсії для приготування розчинової суміші: 0,23–0,25 л води та 0,06 л Ceresit CC 83 на 1 кг Ceresit CM 117 WhiteТермін придатності роз чин ової суміші: не менше 60 хви линВідкритий час: не менше 20 хви линЧас коригування: не менше 20 хвилинТемпература застосування розчинової суміші: від +5 °C до +30 °CЗаповнення швів: че рез 24 годиниТемпература експлуатації: від −50 °C до +70°CМіцність зчеплення з основою (повітряно-сухі умови, через 28 діб): не менше 1,0 МПаВитрата* сухої суміші: залежно від розміру плитки та зубця терки..

₴250.00грн З ПДВ: ₴250.00грн

Könner Alfa-1 Клей для плитки універсальний. 25 кг

Könner Alfa-1 Клей для плитки універсальний. 25 кг

Клей для плитки універсальний: для внутрішнього і зовнішнього використанняKÖNNER Alfa-1 • не сповзає з вертикальних поверхонь! • зручний у застосуванні • для внутрішніх та зовнішніх робіт • висока адгезія до поверхонь • пластичний • морозостійкий • вологостійкий Суміш «KÖNNER Alfa-1» Ц.1.3К1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ Суміш будівельна суха модифікована “KÖNNER Alfa-1” призначена для облицювання стін і підлог керамічною плиткою (з водопоглиненням більше 3%) бетонних, цегляних, цементно-піщаних, цементно-вапняних поверхонь по міцних основах, що не деформуються.   ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Усі зазначені рекомендації ефективні при температурі повітря +20⁰С і відносній вологості 60%. Склад цементно-піщана суміш, модифікована полімерними домішками Колір сірий Маса нетто 25 кг Крупність заповнювача не більше 0,8 мм Час придатності зачиненої суміші для використання 120 хв Відкритий час роботи 10 – 15 хв Час коригування 10 хв Міцність зчеплення з основою 0,8 МПа Зміщення матеріалу з вертикальної поверхні не більше 0,1 мм Рекомендована кількість води для приготування зачиненої суміші 0,18 л / 1 кг Температура використання від +50С до +250С Морозостійкість не менше 25 циклів Витрата сухої суміші 1,45 кг / м2 / 1 мм                                      ..

₴80.00грн З ПДВ: ₴80.00грн

Könner Alfa-2 Клей для плитки 25 кг

Könner Alfa-2 Клей для плитки 25 кг

Клей для плитки для внутрішніх робітKÖNNER Alfa-2 • зручний у застосуванні • висока адгезія до поверхонь • пластичний • морозостійкий • вологостійкий • не сповзає з вертикальних поверхонь • для поверхонь з водопоглиненням більше 3% Суміш «KÖNNER Alfa-2» Ц.1.3К1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ Суміш будівельна суха модифікована «KÖNNER Alfa-2» призначена для облицювання стін і підлог керамічною плиткою (з водопоглиненням більше 3%) бетонних, цегляних, цементно-піщаних, цементно-вапняних поверхонь по міцних основах, що не деформуються.   ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Усі зазначені рекомендації ефективні при температурі повітря 200С і відносній вологості 60%. Склад цементно-піщана суміш, модифікована полімерними домішками Колір сірий Маса нетто 25 кг Крупність заповнювача не більше 0,8 мм Час придатності зачиненої суміші для використання 120 хв Відкритий час роботи 10 хв Час коригування 10 хв Міцність зчеплення з основою 0,5 МПа Зміщення матеріалу з вертикальної поверхні не більше 0,1 мм Рекомендована кількість води для приготування зачиненої суміші 0,19 л / 1 кг суміші Температура використання від +5 0С до +25 0С Витрата сухої суміші 1,4 кг / м2 /  мм  ..

₴70.00грн З ПДВ: ₴70.00грн

MASTER FLEX Клейова високоеластична суміш  для всіх видів поверхонь та плиток, 25 кг

MASTER FLEX Клейова високоеластична суміш для всіх видів поверхонь та плиток, 25 кг

Суміш будівельна суха модифікована «Master-Flex» призначена для облицювання стін і підлог керамічною плиткою, плиткою з природного та штучного каменю по основах, що деформуються всередині та зовні будівель; облаштування «теплих підлог» і сходів; облицювання печей і камінів; виконання робіт методом «плитка по плитці». Для плиток будь-якого розміру Для облицювання печей і камінів Для облаштування «теплих підлог» Для фіксації плит із природного та штучного каменю Зручна у застосуванні Стійка до температур від -50°С до +100°С Висока адгезія Вологостійка Екологічна ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ Підготовка поверхні виконується згідноДБН В.2.6-22-2001. Основа має бути: - чистою (забруднення, напливи, пил, грибкові поразки видалити механізованим інструментом або вручну); - міцною, крихкі місця слід видалити та обробити ґрунтовкою ТМ «Master»; - при наявності тріщин, западин чи нерівностей основу обробити ґрунтовкою ТМ «Master», а потім вирівняти мінеральною сумішшю «Master-Front. Піщана» (за 24 години до початку робіт); - поверхні з високим водопоглиненням та поверхні при температурі повітря вище +30°С потребують додаткового зволоження; - поверхні, попередньо оброблені ґрунтовкою ТМ «Master», не потребують зволоження.   ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ Роботи виконувати при температурі повітря від+5°С до +35°С. Температура поверхні основи повинна бути у таких же межах. Суху суміш зачинити чистою водою у кількості, яка зазначена у технічних характеристиках, перемішати (рекомендується застосовувати електродриль із гвинтовою насадкою). Зачинену суміш витримати 5 хвилин, після чого знову перемішати. Зачинена суміш придатна до використання протягом  120 хвилин (за рекомендованих  атмосферних умов). При підвищених температурах повітря необхідно періодично перемішувати зачинену суміш для запобігання зменшення її рухливості. Для влаштування облицювальних покриттів підлог кількість води для приготування зачиненої суміші вказано окремо в технічних характеристиках. Наносять зачинену суміш «Master-Flex» на поверхню за допомогою шпателя, терки або вирівнюючої планки, після чого розрівнюють зубчастим шпателем.Зубці шпателя мають відповідати розміру плитки згідно таблиці.   Розмір плитки, мм Розмір зубця терки, мм Середня витрата суміші, кг/м² менш ніж 50х50 4 1,8 від 50х50 до 100х100 4 1,8 від 100х100 до 200х200 6 2,6 від 200х200 до 300х300 8 3,2 від 300х300 до 400х400 10 3,8 більше 400х400 12 4,5   Облицювальний матеріал укладають на нанесену суміш і притискають із зусиллям до основи. Не рекомендується облицювання плиткою «у стик» без шва. Товщина шва між плитками має бути не менше 2 мм. Плитку заздалегідь не замочувати! Для зовнішніх робіт і для плитки із сильно профільованою тильною стороною рекомендується додатково наносити зачинену суміш «Master-Flex» тонким шаром (1-2 мм) безпосередньо на плитку. Заповнення швів між плитами проводити не раніше ніж через 24 години після закінчення облицювальних робіт.  При облицюванні підлог технологічне переміщення можливе не раніше ніж через 48 годин.ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Суміш ТМ «Master» Ц.1.3К4 ДСТУ Б В.2.7-126:2011 Склад Цементно-піщана суміш, модифікована полімерними домішками Крупність заповнювача не більше 0,8 мм Час придатності зачиненої суміші для використання 120 хв Відкритий час роботи 20 - 25 хв Час коригування 15 - 20 хв Міцність зчеплення з основою 1,0 МПа Зміщення матеріалу з вертикальної поверхні не більше 0,1 мм Рекомендована кількість води для приготування зачиненої суміші 0,16 – 0,18 л / 1 кг суміші Рекомендована кількість води для приготування зачиненої суміші при влаштуванні «теплих підлог» 0,21 – 0,22 л / 1 кг суміші Температура використання від +5°С до +40°С Температура експлуатації від -50°С до +100°С Морозостійкість не менше 50 циклів Усі зазначені рекомендації ефективні при температурі повітря 20°С і відносній вологості 60%. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ Суха будівельна суміш містить цемент, який викликає лужну реакцію при гідратації, - при роботі необхідно берегти шкіру та очі. У роботі використовувати респіратор та гумові рукавички. У разі потрапляння суміші в очі - негайно промити великою кількістю води і звернутися до лікаря. Термін придатності: 12 місяців від дня виробництва, зазначеного на упаковці. Підлягає утилізації згідно ДСанПіН 2.2.7.029..

₴180.00грн З ПДВ: ₴180.00грн

MASTER KRISTAL Клейова суміш для мармуру, мозаїки і скла, 25 кг

MASTER KRISTAL Клейова суміш для мармуру, мозаїки і скла, 25 кг

Суміш будівельна суха модифікована «Master-Kristal» призначена для облицювання керамічною плиткою, плиткою з природного та штучного мармуру, пресованими плитами, мозаїчними покриттями із мармуру, білого каменя та скла поверхонь стін і підлог, що не деформуються чи піддаються періодичній деформації, цокольних частин будівлі, сходових маршів всередині та зовні приміщень. Рекомендується для виконання робіт методом «плитка по плитці». Білий колір Надійна фіксація матеріалів вагою до 20 кг / м² Висока адгезія до поверхонь з малим водопоглиненням Зручна у застосуванні Пластична Морозостійка Вологостійка Екологічна   ТЕПЕР У НОВОМУ ДИЗАЙНІ! 25 kg +/-1%ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ Підготовка поверхні виконується згідно ДБН В.2.6-22-2001. Основа має бути: - чистою (забруднення, напливи, пил, грибкові поразки видалити механізованим інструментом або вручну); - міцною (крихкі місця слід видалити); - поверхню обробити ґрунтовкою ТМ «Master» чи ТМ «iMaster»; - слабковбираючі та глянсові поверхні необхідно пофарбувати ґрунт-фарбою «Master-Contact» (за 3 години до початку робіт). ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯРоботи виконувати при температурі повітря та поверхні основи від +5°С до +40°С. Під час робіт необхідно вилучити можливість попадання опадів.Суху суміш зачинити чистою водою у кількості, яка зазначена у технічних характеристиках, перемішати (рекомендується застосовувати електродриль із гвинтовою насадкою). Зачинену суміш витримати 5 хвилин, після чого знову перемішати. Зачинена суміш придатна до використання протягом  180 хвилин (за рекомендованих  атмосферних умов). При підвищених температурах повітря необхідно періодично перемішувати зачинену суміш для запобігання зменшення її рухливості.Для оптимального зчеплення з основою перший тонкий шар зачиненої суміші «Master-Kristal» рівномірно наносять на основу за допомогою прямої сторони зубчатого шпателя, після чого зачинену суміш наносять зубчатою стороною. Зубці шпателя мають відповідати розміру плитки згідно таблиці.  Розмір плитки, мм Розмір зубця терки, мм Середня витрата суміші, кг/² менш ніж 50х50 4 1,8 від 50х50 до 100х100 4 1,8 від 100х100 до 200х200 6 2,6 від 200х200 до 300х300 8 3,0 від 300х300 до 400х400 10 4,0 до 450х450 12 5,2  Облицювальний матеріал укладають на нанесену суміш і притискають із зусиллям до основи. Не рекомендується облицювання плиткою «у стик» без шва. Товщина шва між плитками має бути не менше 2 мм. Плитку заздалегідь не замочувати!Для зовнішніх робіт і для плитки із сильно профільованою тильною стороною рекомендується додатково наносити зачинену суміш «Master-Kristal» тонким шаром (1-2 мм) безпосередньо на плитку. Заповнення швів між плитами проводити не раніше ніж через 24 години після закінчення облицювальних робіт. При облицюванні підлог технологічне переміщення можливе не раніше ніж через 48 годин.Технічні характеристики:  Суміш ТМ «Master» Ц.1.3К2 біла ДСТУ Б В.2.7-126:2011 Склад Цементно-піщана суміш, модифікована полімерними домішками Крупність заповнювача не більше 0,8 мм Час придатності зачиненої суміші для використання 120 хв Відкритий час роботи 20 - 25 хв Час коригування 15 - 20 хв Міцність зчеплення з основою 0,8 МПа Зміщення матеріалу з вертикальної поверхні не більше 0,1 мм Утримання матеріалів вагою до 80 кг / м² Рекомендована кількість води для приготування зачиненої суміші.. 0,24 л / 1 кг суміші Температура використання……………….....……………..............….. Від +5°С до +40°С Температура експлуатації…………………………………..…….…… Від -50°С до +70°С Морозостійкість не менше……………..………………………………………….. 50 циклів Усі зазначені рекомендації ефективні при температурі повітря 20°С і відносній вологості 60%. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ Суха будівельна суміш містить цемент, який викликає лужну реакцію при гідратації, - при роботі необхідно берегти шкіру та очі. У роботі використовувати респіратор та гумові рукавички. У разі потрапляння суміші в очі - негайно промити великою кількістю води і звернутися до лікаря. Термін придатності: 12 місяців від дня виробництва, зазначеного на упаковці. Підлягає утилізації згідно ДСанПіН 2.2.7.029 Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці, в сухому місці. Гарантійний строк: виробник гарантує якість суміші протягом терміну придатності, за умови виконання норм зберігання та використання, зазначених на упаковці...

₴200.00грн З ПДВ: ₴200.00грн

MASTER NORMAL Клейова cуміш для облицювання  керамічною плиткою, 25 кг

MASTER NORMAL Клейова cуміш для облицювання керамічною плиткою, 25 кг

Суміш будівельна суха модифікована «MASTER-NORMAL» призначена для облицювання стін і підлог керамічною плиткою (з водопоглиненням більше 3%) бетонних, цегляних, цементно-піщаних, цементно-вапняних поверхонь по міцних основах, що не деформуються всередині та зовні приміщень. Для внутрішніх і зовнішніх робіт Висока адгезія до поверхонь із водопоглиненням від 3 % Стійка до сповзання з вертикальних поверхонь Зручна у застосуванні Пластична Морозостійка Вологостійка Екологічна 25 kg +/-1%ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ Підготовка поверхні виконується згідноДБН В.2.6-22-2001. Основа має бути: - чистою (забруднення, напливи, пил, грибкові поразки видалити механізованим інструментом або вручну); - міцною (крихкі місця слід видалити); - нерівності від 3 до 10 мм вирівняти клейовою сумішшю «Master-Normal»; - при наявності тріщин, западин чи нерівностей більше 10 мм основу обробити ґрунтовкою ТМ «Master», а потім вирівняти мінеральною сумішшю «Master-Front. Піщана» (за 24 години до початку робіт).   ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ Роботи виконувати при температурі повітря від+5°С до +35°С. Температура поверхні основи повинна бути у таких же межах. Суху суміш зачинити чистою водою у кількості, яка зазначена у технічних характеристиках, перемішати (рекомендується застосовувати електродриль із гвинтовою насадкою). Зачинену суміш витримати 5 хвилин, після чого знову перемішати. Зачинена суміш придатна до використання протягом  120 хвилин (за рекомендованих  атмосферних умов). При підвищених температурах повітря необхідно періодично перемішувати зачинену суміш для запобігання зменшення її рухливості. Наносять зачинену суміш «Master-Normal» на поверхню за допомогою зубчастого шпателя.Зубці шпателя мають відповідати розміру плитки згідно таблиці.   Розмір плитки, мм Розмір зубця терки, мм Середня витрата суміші, кг/м² менш ніж 50х50 4 1,8 від 50х50 до 100х100 4 1,8 від 100х100 до 200х200 6 2,5 від 200х200 до 300х300 8 3,3   Облицювальний матеріал укладають на нанесену суміш і притискають із зусиллям до основи. Плитку заздалегідь не замочувати! Заповнення швів між плитами проводити не раніше ніж через 24 години після закінчення облицювальних робіт.  При облицюванні підлог технологічне переміщення можливе не раніше ніж через 48 годин.Суміш ТМ «Master» Ц.1.3К1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011 Склад Цементно-піщана суміш, модифікована полімерними домішками Крупність заповнювача не більше 0,8 мм Час придатності зачиненої суміші для використання 120 хв Відкритий час роботи 10 - 15 хв Час коригування 10 - 15 хв Міцність зчеплення з основою 0,5 МПа Зміщення матеріалу з вертикальної поверхні не більше 0,1 мм Рекомендована кількість води для приготування зачиненої суміші 0,2 л / 1 кг суміші Температура використання Від +5°С до +35°С Температура експлуатації Від -50°С до +70°С Морозостійкість не менше 25 циклів Усі зазначені рекомендації ефективні при температурі повітря 20°С і відносній вологості 60%...

₴70.00грн З ПДВ: ₴70.00грн

MASTER PLITOPOL Суміш клейова самовирівнювальна для облицювання підлог, 25кг

MASTER PLITOPOL Суміш клейова самовирівнювальна для облицювання підлог, 25кг

Суміш будівельна суха модифікована «Master-Plitopol» призначена для облицювання керамічною та кам’яною плиткою великого розміру по мінеральних основах всередині та зовні приміщень. Може використовуватися на балконах, терасах, старих керамічних викладках. Пластичність розчину «Master-Plitopol» дає можливість максимально заповнювати пустоти під плиткою для облицювання підлоги. Розчин має високу адгезію до плитки з водопоглиненням менше 3%. Рекомендовано використовувати для облицювання «теплих підлог».  Для плитки великого розміру Для плитки з водопоглиненням від 0% Заповнення пустот під плиткою на 100% Рекомендовано для горизонтальних поверхонь Тепла підлога Морозостійка Вологостійка Висока адгезія 25 kg +/-1% ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ Підготовка поверхні виконується згідно ДБН В.2.6-22-2001. Основа має бути: - чистою (забруднення, напливи, пил, грибкові поразки видалити механізованим інструментом або вручну); - міцною, крихкі місця слід видалити та обробити ґрунтовкою ТМ «Master»; - нерівності більш ніж 20 мм вирівняти клейовою сумішшю для ремонту підлог ТМ «Master» (за 24 години до початку робіт); - поверхні з високим водопоглиненням необхідно обробити ґрунтовкою ТМ «Master».   ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ Роботи виконувати при температурі повітря та поверхні основи від +5°С до +30°С. Під час робіт необхідно вилучити можливість попадання опадів. Суху суміш зачинити чистою водою у кількості, яка зазначена у технічних характеристиках, перемішати (рекомендується застосовувати електродриль із гвинтовою насадкою). Зачинену суміш витримати 5 хвилин, після чого знову перемішати. Зачинена суміш придатна до використання протягом  120 хвилин (за рекомендованих  атмосферних умов). При підвищених температурах повітря необхідно періодично перемішувати зачинену суміш для запобігання зменшення її рухливості. Наносять зачинену суміш «Master-Plitopol» на поверхню за допомогою металевої терки, після чого рівномірно розподіляють та профілюють за допомогою зубчатої тертки. Не рекомендується облицювання плиткою «у стик» без шва. Для зовнішніх робіт рекомендується додатково наносити зачинену суміш «Master-Plitopol» безпосередньо на плитку. Необхідно наносити таку кількість клею, щоб після притиснення плитки був заповнений увесь простір під нею, зберігаючи заплановану товщину шару. Заповнення швів між плитами проводити не раніше ніж через 48 годин після закінчення облицювальних робіт. Рекомендується використовувати затирку ТМ «Master». При облицюванні підлог технологічне переміщення можливе не раніше ніж через 48 годин.Технічні характеристики: Суміш TM «Master» Ц.1.ЗК2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011 Склад Цементна суміш, модифікована полімерними домішками Крупність заповнювача не більше 0,8 мм Час придатності зачиненої суміші для використання 120 хв Відкритий час 10 - 25 хв Міцність зчеплення з основою 0,8 МПа Межа міцності на стиск. 3 МПа Рекомендована кількість води для приготування зачиненої суміші 0,19 - 0,2 л / 1 кг суміші Температура використання від +5°С до +30°С Температура експлуатації від -40°С до +70°С Морозостійкість не менше 50 циклів Витрата суміші 1,9 кг / м² Усі зазначені рекомендації ефективні при температурі повітря 20°С і відносній вологості 60%. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ Суха будівельна суміш містить цемент, який викликає лужну реакцію при гідратації, - при роботі необхідно берегти шкіру та очі. У роботі використовувати респіратор та гумові рукавички. У разі потрапляння суміші в очі - негайно промити великою кількістю води і звернутися до лікаря. Термін придатності: 12 місяців від дня виробництва, зазначеного на упаковці. Підлягає утилізації згідно ДСанПіН 2.2.7.029 Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці, в сухому місці. Гарантійний строк: виробник гарантує якість суміші протягом терміну придатності, за умови виконання норм зберігання та використання, зазначених на упаковці...

₴100.00грн З ПДВ: ₴100.00грн

MASTER PROGRES Клейова суміш для облицювання керамогранітом, 25 кг

MASTER PROGRES Клейова суміш для облицювання керамогранітом, 25 кг

Суміш будівельна суха модифікована «MASTER-PROGRES» призначена для облицювання стін і підлог плиткою з керамограніту (грес) і керамічною плиткою (з водопоглиненням від 0%) бетонних, цегляних, цементно-піщаних, цементно-вапняних поверхонь по міцних основах, що не деформуються всередині та зовні приміщень. Закріплення плитки грес Висока адгезія до поверхонь із водопоглиненням від 0 % Для зовнішніх і внутрішніх робіт Зручна у застосуванні Пластична Морозостійка Вологостійка Екологічна ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ Підготовка поверхні виконується згідно ДБН В.2.6-22-2001. Основа має бути: - чистою (забруднення, напливи, пил, грибкові поразки видалити механізованим інструментом або вручну); - міцною, крихкі місця слід видалити та обробити ґрунтовкою ТМ «Master»; - нерівності більш ніж 20 мм вирівняти сумішшю для шпаклювання ТМ «Master» (за 24 години до початку робіт); - поверхні з високим водопоглиненням необхідно обробити ґрунтовкою ТМ «Master».   ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ Роботи виконувати при температурі повітря від+5°С до +30°С. Температура поверхні основи повинна бути у таких же межах. Суху суміш зачинити чистою водою у кількості, яка зазначена у технічних характеристиках, перемішати (рекомендується застосовувати електродриль із гвинтовою насадкою). Зачинену суміш витримати 5 хвилин, після чого знову перемішати. Зачинена суміш придатна до використання протягом  120 хвилин (за рекомендованих  атмосферних умов). При підвищених температурах повітря необхідно періодично перемішувати зачинену суміш для запобігання зменшення її рухливості. Наносять зачинену суміш «Master-ProGres» на поверхню за допомогою шпателя або терки, після чого розрівнюють зубчастим шпателем.Зубці шпателя мають відповідати розміру плитки згідно таблиці.   Розмір плитки, мм Розмір зубця терки, мм Середня витрата суміші, кг/м² менш ніж 50х50 4 2,0 від 50х50 до 100х100 4 2,0 від 100х100 до 200х200 6 2,2 від 200х200 до 300х300 8 2,8 від 300х300 до 350х350 10 3,5   Облицювальний матеріал укладають на нанесену суміш і притискають із зусиллям до основи. Плитку заздалегідь не замочувати! Для зовнішніх робіт рекомендується додатково наносити зачинену суміш «Master-ProGres» тонким шаром (1-2 мм) безпосередньо на плитку. Заповнення швів між плитами проводити не раніше ніж через 48 годин після закінчення облицювальних робіт. Рекомендується використовувати затирку ТМ «Master» чи ТМ «iMaster». При облицюванні підлог технологічне переміщення можливе не раніше ніж через 48 годин. Суміш ТМ «Master» Ц.1.3К2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011 Склад Цементна суміш, модифікована полімерними домішками Крупність заповнювача не більше 0,8 мм Час придатності зачиненої суміші для використання 120 хв Відкритий час роботи 10 - 25 хв Міцність зчеплення з основою 0,8 МПа Рекомендована кількість води для приготування зачиненої суміші 0,2 л / 1 кг суміші Температура використання від +5°С до +30°С Температура експлуатації від -40°С до +70°С Морозостійкість не менше 50 циклів Усі зазначені рекомендації ефективні при температурі повітря 20°С і відносній вологості 60%. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ Суха будівельна суміш містить цемент, який викликає лужну реакцію при гідратації, - при роботі необхідно берегти шкіру та очі. У роботі використовувати респіратор та гумові рукавички. У разі потрапляння суміші в очі - негайно промити великою кількістю води і звернутися до лікаря. Термін придатності: 12 місяців від дня виробництва, зазначеного на упаковці. Підлягає утилізації згідно ДСанПіН 2.2.7.029 Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці, в сухому місці. Гарантійний строк: виробник гарантує якість суміші протягом терміну придатності, за умови виконання норм зберігання та використання, зазначених на упаковці...

₴105.00грн З ПДВ: ₴105.00грн

MASTER STANDART Клейова суміш для закріплення облицювальних матеріалів, 25 кг

MASTER STANDART Клейова суміш для закріплення облицювальних матеріалів, 25 кг

Суміш будівельна суха модифікована «Master-Standard» призначена для облицювання стін і підлог керамічною плиткою та плиткою з керамограніту (з водопоглиненням більше 1%) бетонних, цегляних, цементно-піщаних, цементно-вапняних поверхонь по міцних основах, що не деформуються всередині та зовні приміщень. Для внутрішніх і зовнішніх робіт Висока адгезія до поверхонь із водопоглиненням від 1 % Стійка до сповзання з вертикальних поверхонь Зручна у застосуванні Пластична Морозостійка Вологостійка ЕкологічнаСертифікат СЄ EN 12004:2007 + А1:2012 Суміш будівельна суха ТМ «MASTER» Ц.1 3К1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011 ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ Підготовка поверхні виконується згідно ДБН В.2.6-22-2001. Основа має бути: - чистою (забруднення, напливи, пил, грибкові поразки видалити механізованим інструментом або вручну); - нерівності від 3 до 10 мм вирівняти клейовою сумішшю «Master-Standard»; - при наявності тріщин, западин чи нерівностей більше 10 мм основу обробити ґрунтовкою ТМ «Master», а потім вирівняти штукатурною сумішшю ТМ «Master» (за 24 години до початку робіт); - поверхні з високим водопоглиненням та поверхні при температурі повітря вище +30°С потребують додаткового зволоження; - поверхні, попередньо оброблені ґрунтовкою ТМ «Master», не потребують зволоження.   ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ Роботи виконувати при температурі повітря від+5°С до +35°С. Температура поверхні основи повинна бути у таких же межах. Суху суміш зачинити чистою водою у кількості, яка зазначена у технічних характеристиках, перемішати (рекомендується застосовувати електродриль із гвинтовою насадкою). Зачинену суміш витримати 5 хвилин, після чого знову перемішати. Зачинена суміш придатна до використання протягом  120 хвилин (за рекомендованих  атмосферних умов). При підвищених температурах повітря необхідно періодично перемішувати зачинену суміш для запобігання зменшення її рухливості. Наносять зачинену суміш «Master-Standard» на поверхню за допомогою шпателя, терки або вирівнюючої планки, після чого розрівнюють зубчастим шпателем.Зубці шпателя мають відповідати розміру плитки згідно таблиці.   Розмір плитки, мм Розмір зубця терки, мм Середня витрата суміші, кг/м² менш ніж 50х50 4 2,0 від 50х50 до 100х100 4 2,0 від 100х100 до 200х200 6 2,2 від 200х200 до 300х300 8 2,8 від 300х300 до 350х350 10 3,5   Облицювальний матеріал укладають на нанесену суміш і притискають із зусиллям до основи. Не рекомендується облицювання плиткою «у стик» без шва. Товщина шва між плитками має бути не менше 2 мм. Плитку заздалегідь не замочувати! Для зовнішніх робіт рекомендується додатково наносити зачинену суміш «Master-Standard» тонким шаром (1-2 мм) безпосередньо на плитку. Заповнення швів між плитами проводити не раніше ніж через 24 години після закінчення облицювальних робіт.  При облицюванні підлог технологічне переміщення можливе не раніше ніж через 48 годин.Технічні характеристики:  Суміш ТМ «Master» Ц.1.3К1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011 Склад Цементно-піщана суміш, модифікована полімерними домішками Крупність заповнювача не більше 0,8 мм Час придатності зачиненої суміші для використання 120 хв Відкритий час роботи 20 - 25 хв Час коригування 15 - 20 хв Міцність зчеплення з основою 0,8 МПа Зміщення матеріалу з вертикальної поверхні не більше 0,1 мм Рекомендована кількість води для приготування зачиненої суміші 0,2 л води / 1 кг суміші Температура використання від +5°С до +35°С Температура експлуатації від -50°С до +70°С Морозостійкість не менше 50 циклів Усі зазначені рекомендації ефективні при температурі повітря 20°С і відносній вологості 60%. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ Суха будівельна суміш містить цемент, який викликає лужну реакцію при гідратації, - при роботі необхідно берегти шкіру та очі. У роботі використовувати респіратор та гумові рукавички. У разі потрапляння суміші в очі - негайно промити великою кількістю води і звернутися до лікаря. Термін придатності: 12 місяців від дня виробництва, зазначеного на упаковці. Підлягає утилізації згідно ДСанПіН 2.2.7.029 Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці, в сухому місці. Гарантійний строк: виробник гарантує якість суміші протягом терміну придатності, за умови виконання норм зберігання та використання, зазначених на упаковці.  ..

₴80.00грн З ПДВ: ₴80.00грн

MASTER STANDART Клейова суміш для закріплення облицювальних матеріалів, 5 кг

MASTER STANDART Клейова суміш для закріплення облицювальних матеріалів, 5 кг

Суміш будівельна суха модифікована «Master-Standard» призначена для облицювання стін і підлог керамічною плиткою та плиткою з керамограніту (з водопоглиненням більше 1%) бетонних, цегляних, цементно-піщаних, цементно-вапняних поверхонь по міцних основах, що не деформуються всередині та зовні приміщень. Для внутрішніх і зовнішніх робіт Висока адгезія до поверхонь із водопоглиненням від 1 % Стійка до сповзання з вертикальних поверхонь Зручна у застосуванні Пластична Морозостійка Вологостійка Екологічна ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ Підготовка поверхні виконується згідно ДБН В.2.6-22-2001. Основа має бути: - чистою (забруднення, напливи, пил, грибкові поразки видалити механізованим інструментом або вручну); - нерівності від 3 до 10 мм вирівняти клейовою сумішшю «Master-Standard»; - при наявності тріщин, западин чи нерівностей більше 10 мм основу обробити ґрунтовкою ТМ «Master», а потім вирівняти штукатурною сумішшю ТМ «Master» (за 24 години до початку робіт); - поверхні з високим водопоглиненням та поверхні при температурі повітря вище +30°С потребують додаткового зволоження; - поверхні, попередньо оброблені ґрунтовкою ТМ «Master», не потребують зволоження.   ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ Роботи виконувати при температурі повітря від+5°С до +35°С. Температура поверхні основи повинна бути у таких же межах. Суху суміш зачинити чистою водою у кількості, яка зазначена у технічних характеристиках, перемішати (рекомендується застосовувати електродриль із гвинтовою насадкою). Зачинену суміш витримати 5 хвилин, після чого знову перемішати. Зачинена суміш придатна до використання протягом  120 хвилин (за рекомендованих  атмосферних умов). При підвищених температурах повітря необхідно періодично перемішувати зачинену суміш для запобігання зменшення її рухливості. Наносять зачинену суміш «Master-Standard» на поверхню за допомогою шпателя, терки або вирівнюючої планки, після чого розрівнюють зубчастим шпателем.Зубці шпателя мають відповідати розміру плитки згідно таблиці.   Розмір плитки, мм Розмір зубця терки, мм Середня витрата суміші, кг/м² менш ніж 50х50 4 2,0 від 50х50 до 100х100 4 2,0 від 100х100 до 200х200 6 2,2 від 200х200 до 300х300 8 2,8 від 300х300 до 350х350 10 3,5   Облицювальний матеріал укладають на нанесену суміш і притискають із зусиллям до основи. Не рекомендується облицювання плиткою «у стик» без шва. Товщина шва між плитками має бути не менше 2 мм. Плитку заздалегідь не замочувати! Для зовнішніх робіт рекомендується додатково наносити зачинену суміш «Master-Standard» тонким шаром (1-2 мм) безпосередньо на плитку. Заповнення швів між плитами проводити не раніше ніж через 24 години після закінчення облицювальних робіт.  При облицюванні підлог технологічне переміщення можливе не раніше ніж через 48 годин.Суміш ТМ «Master» Ц.1.3К1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011СкладЦементно-піщана суміш, модифікована полімерними домішкамиКрупність заповнювача не більше0,8 ммЧас придатності зачиненої суміші для використання120 хвВідкритий час роботи20 - 25 хвЧас коригування15 - 20 хвМіцність зчеплення з основою0,8 МПаЗміщення матеріалу з вертикальної поверхні не більше0,1 ммРекомендована кількість води для приготування зачиненої суміші0,2 л води / 1 кг сумішіТемпература використаннявід +5°С до +35°СТемпература експлуатаціївід -50°С до +70°СМорозостійкість не менше50 циклівУсі зазначені рекомендації ефективні при температурі повітря 20°С і відносній вологості 60%.ПРАВИЛА БЕЗПЕКИСуха будівельна суміш містить цемент, який викликає лужну реакцію при гідратації, - при роботі необхідно берегти шкіру та очі. У роботі використовувати респіратор та гумові рукавички. У разі потрапляння суміші в очі - негайно промити великою кількістю води і звернутися до лікаря.Термін придатності: 12 місяців від дня виробництва, зазначеного на упаковці.Підлягає утилізації згідно ДСанПіН 2.2.7.029Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці, в сухому місці.Гарантійний строк: виробник гарантує якість суміші протягом терміну придатності, за умови виконання норм зберігання та використання, зазначених на упаковці. ..

₴26.00грн З ПДВ: ₴26.00грн

MASTER STONEFIX Клейова суміш високої фіксації, 25 кг

MASTER STONEFIX Клейова суміш високої фіксації, 25 кг

Суміш будівельна суха модифікована «Master-Stonefix» призначена для облицювання керамічною плиткою, плиткою з природного та штучного каменю, пресованими плитами, гранітом, мозаїчних покриттів, важких облицювальних матеріалів по міцних основах, що не деформуються чи піддаються періодичній деформації. Застосовується для виконання робіт методом «плитка по плитці».Надміцна! Надійно фіксує матеріали вагою до 20 кг/м2висока фіксуюча здатність висока адгезія до поверхонь з низьким водопоглинанням зменшує витрати робочого часу морозо- і вологостійка зручна у застосуванні безпечна при експлуатації екологічно чистаПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІПідготовка поверхні виконується згідноДБН В.2.6-22-2001. Основа має бути:- чистою (забруднення, напливи, пил, грибкові поразки видалити механізованим інструментом або вручну);- міцною, крихкі місця слід видалити та обробити ґрунтовкою ТМ «Master»;- при наявності тріщин, западин чи нерівностей основу обробити ґрунтовкою ТМ «Master», а потім вирівняти мінеральною сумішшю «Master-Front. Піщана» (за 24 години до початку робіт);- поверхні з високим водопоглиненням та поверхні при температурі повітря вище +30°С потребують додаткового зволоження;- поверхні, попередньо оброблені ґрунтовкою ТМ «Master», не потребують зволоження. ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯРоботи виконувати при температурі повітря від+5°С до +35°С. Температура поверхні основи повинна бути у таких же межах.Суху суміш зачинити чистою водою у кількості, яка зазначена у технічних характеристиках, перемішати (рекомендується застосовувати електродриль із гвинтовою насадкою). Зачинену суміш витримати 5 хвилин, після чого знову перемішати. Зачинена суміш придатна до використання протягом  180 хвилин (за рекомендованих  атмосферних умов). При підвищених температурах повітря необхідно періодично перемішувати зачинену суміш для запобігання зменшення її рухливості.Наносять зачинену суміш «Master-Stonefiх» на поверхню за допомогою шпателя, терки або вирівнюючої планки, після чого розрівнюють зубчастим шпателем.Зубці шпателя мають відповідати розміру плитки згідно таблиці.  Розмір плитки, мм Розмір зубця терки, мм Середня витрата суміші, кг/м² менш ніж 50х50 4 1,8 від 50х50 до 100х100 4 1,8 від 100х100 до 200х200 6 2,6 від 200х200 до 300х300 8 3,0 від 300х300 до 400х400 10 4,0 до 450х450 12 5,2  Облицювальний матеріал укладають на нанесену суміш і притискають із зусиллям до основи. Не рекомендується облицювання плиткою «у стик» без шва. Товщина шва між плитками має бути не менше 2 мм. Плитку заздалегідь не замочувати!Для зовнішніх робіт і для плитки з сильно профільованою тильною стороною рекомендується додатково наносити зачинену суміш «Master-Stonefiх» тонким шаром (1-2 мм) безпосередньо на плитку.Заповнення швів між плитами проводити не раніше ніж через 24 години після закінчення облицювальних робіт. Рекомендується використовувати затирку ТМ «Master». При облицюванні підлог технологічне переміщення можливе не раніше ніж через 48 годин.ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Суміш ТМ "Master" Ц.1.3К2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011   Склад                                                                  Цементно-пісчана суміш, модифікована мінеральними наповнювачами і полімерними добавками Розмір заповнювача                                                               Не більш ніж 0,8 мм Час використання готової суміші                                  180 хв. Відкритий час роботи                                  25-30 хв. Час коригування                           15-20 хв. Зміщення матеріалу з вертикальної поверхні 0,1 мм Міцність зчеплення з бетонною основою 0,8 МПа Розшивання швів (для стін)                                                    Через 24 години Час технологічного переміщення (для підлоги) 48 години Утримування матеріалів вагою                         До 80 кг/м² Кількість води для приготування суміші 0,21-0,22 л / 1 кг суміші5,25-5,5 л / мішок Морозостійкість                                         Не менш ніж 50 циклів Температура основи при нанесенні суміші  Від +5ºС до +35ºС Температура експлуатації           Від -50ºС до +70ºС Усі зазначені рекомендації ефективні при температурі повітря 20°С і відносній вологості 60%. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ Суха будівельна суміш містить цемент, який викликає лужну реакцію при гідратації, - при роботі необхідно берегти шкіру та очі. У роботі використовувати респіратор та гумові рукавички. У разі потрапляння суміші в очі - негайно промити великою кількістю води і звернутися до лікаря. Термін придатності: 12 місяців від дня виробництва, зазначеного на упаковці. Підлягає утилізації згідно ДСанПіН 2.2.7.029 Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці, в сухому місці. Гарантійний строк: виробник гарантує якість суміші протягом терміну придатності, за умови виконання норм зберігання та використання, зазначених на упаковці...

₴130.00грн З ПДВ: ₴130.00грн

Siltek T-803 Клей для плитки грес, 25 кг

Siltek T-803 Клей для плитки грес, 25 кг

Застосування:для приклеювання керамічних, керамогранітних облицювальних плиток та плиток з штучного каменю на горизонтальні та вертикальні поверхні (бетон, цегляне мурування, цементно-піщані, цементно-вапняні та гіпсові штукатурки, стяжки), всередині та зовні будівель. Дозволяється облицювання горизонтальних та вертикальних поверхонь плитками «грес» розміром не більше, ніж 40х40 см. Рекомендується застосовувати суху суміш Siltek T-803 при локальному ремонті поверхні з використанням композиції Siltek Arm-mix E-120 замість води.  Склад: ввисокоякісний цемент ПЦ І-500, фракціоновані заповнювачі, модифікуючі добавки.Підготовка поверхні (згідно ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016):• підготовлена для облицювання поверхня повинна бути міцною та однорідною за водопоглинанням, а також очищеною від пилу, бруду, мастил і будь-яких речовин, що знижують адгезію;• плісняву, мікроорганізми та інші біологічні утворення необхідно механічно видалити на глибину ураження, поверхню промити водою, висушити та проґрунтувати антисептичною ґрунтівкою Siltek Biostop E-112;• незначні дефекти, нерівності, тріщини на поверхні рекомендується відремонтувати за допомогою цієї ж клейової суміші Siltek T-803 не пізніше ніж за 24 години до початку виконання облицювальних робіт; • при необхідності вирівнювання більш значних дефектів поверхні, використати штукатурку, стяжку або самовирівнювальну підлогу TM Siltek згідно інструкцій та відповідно до призначення;• для забезпечення кращого зчеплення облицювального виробу до поверхні рекомендується застосовувати ґрунтівки ТМ Siltek відповідно до призначення:   - цегляне мурування та міцні цементно-піщані поверхні обробити ґрунтівкою Siltek Universal E-100; -поверхні з ніздрюватого бетону, гіпсокартону, а також гіпсові та гладкі бетонні поверхні обробити ґрунтівкою Siltek Beton-Сontact Е-106;  проґрунтовані поверхні перед початком облицювання витримати не менше 4 годин.Приготування розчинової суміші:• у чисту робочу ємність налити воду або композицію Siltek Arm-mix E-120 з розрахунку:  - 4,75 – 5,25 л на 1 мішок Siltek T-803 (0,19 - 0,21 л на 1 кг сухої суміші); - 4,25 – 4,75 л композиції Siltek Arm-mix E-120 на 1 мішок Siltek T-803 (0,17 - 0,19 л на 1 кг сухої суміші);• поступово додати суху суміш і перемішати низькообертовим міксером до отримання однорідної, пастоподібної маси без грудок;• витримати розчинову суміш приблизно 3 – 5 хвилин, потім знову перемішати.Виконання робіт:• плитку попередньо не змочувати у воді;• розчинову суміш наносити лише на площу, яку можна облицювати протягом 20 хвилин;• при виконанні облицювальних робіт можна застосовувати як односторонній, так і двосторонній (комбінований) метод нанесення розчинової суміші. При двосторонньому методі клей наносять як на поверхню, так і на зворотній бік облицювального виробу, що веде до підвищення міцності зчеплення плитки з поверхнею;• суміш нанести на поверхню та розрівняти зубчастим шпателем (розмір зубців залежить від площі й типу плитки);• для досягнення кращого зчеплення, плитку потрібно вдавити в клейову розчинову суміш несильними повторними рухами, положення плитки можна коригувати протягом наступних 15 хвилин;• облицювання виконувати не заповнюючи шви, для отримання швів однакової ширини рекомендується використовувати розшивочні хрестики.Упаковка:• паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром. Маса нетто 25 кг...

₴157.00грн З ПДВ: ₴157.00грн

Siltek T-81 Клей для плитки високоеластичний (25 кг)

Siltek T-81 Клей для плитки високоеластичний (25 кг)

Для приклеювання всіх типів природних та облицювальних виробів Застосування:для приклеювання всіх типів природних (крім мармуру) та штучних (керамічних, мозаїчних, бетонних, скляних і т. п.) облицювальних виробів, на усі види мінеральних поверхонь всередині та зовні будівель. Рекомендується для облицювання поверхонь, що деформуються, з підвищеною щільністю та інших складних мінеральних поверхонь (азбошифер, бетон, гіпсокартон тощо). Ефективний для тонкошарового мурування склоблоками, а також при облицюванні балконів, басейнів (глибиною до 5 м), терас, цокольної частини будівель, влаштуванні систем «плитка на плитку» та «тепла підлога». Може застосовуватися для облицювання барбекю, мангалів, камінів та печей, як всередині так і зовні будівель.Склад:високоякісний цемент ПЦ I-500, фракціоновані заповнювачі, целюлозні волокна, модифікуючі добавки.Підготовка поверхні (згідно ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016):• підготовлена для облицювання поверхня повинна бути міцною та однорідною за водопоглинанням, а також очищеною від пилу, бруду, мастил і будь-яких речовин, що знижують адгезію;• ділянки поверхні, що пошкоджені біологічною корозією, максимально видалити, а саму поверхню обробити антисептичною ґрунтівкою Siltek Biostop E-112; • незначні дефекти, нерівності, тріщини на поверхні рекомендується відремонтувати за допомогою цієї ж клейової суміші Siltek Т-81 не пізніше ніж за 24 години до початку виконання облицювальних робіт;• при необхідності вирівнювання більш значних дефектів поверхні, використати штукатурку, стяжку або самовирівнювальну підлогу ТМ Siltek згідно інструкцій та відповідно до призначення; • для забезпечення кращого зчеплення облицювального виробу до поверхні рекомендується застосовувати ґрунтівки ТМ Siltek відповідно до призначення: - цегляне мурування та міцні цементно-піщані поверхні обробити ґрунтівкою Siltek Universal E-100;- поверхні з ніздрюватого бетону, а також гіпсові та гладкі бетонні поверхні обробити ґрунтівкою Siltek Beton-Сontact Е-106;проґрунтовані поверхні перед початком облицювання витримати не менше 4 годин.Приготування розчинової суміші:• у чисту робочу ємність налити воду з розрахунку 5,75 – 6,25 л на 1 мішок Siltek Т-81 (0,23 – 0,25 л на 1 кг сухої суміші);• поступово додати суху суміш і перемішати низькообертовим міксером до отримання  однорідної, пастоподібної маси без грудок;• витримати розчинову суміш приблизно 3 – 5 хвилин, потім знову перемішати.Виконання робіт:• плитку попередньо не змочувати у воді;• розчинову суміш наносити лише на площу, яку можна облицювати протягом 30 хвилин;• при виконанні облицювальних робіт можна застосовувати як односторонній, так і двосторонній (комбінований) метод нанесення розчинової суміші. При двосторонньому методі клей наносять як на поверхню, так і на зворотній бік облицювального виробу, що веде до підвищення міцності зчеплення плитки з поверхнею;• суміш нанести на поверхню та розрівняти зубчастим шпателем (розмір зубців залежить від площі і типу плитки);• для досягнення кращого зчеплення, плитку потрібно вдавити в клейову розчинову суміш несильними повторними рухами, положення плитки можна коригувати протягом наступних 20 хвилин;• облицювання виконувати не заповнюючи шви, для отримання швів однакової ширини рекомендується використовувати розшивочні хрестики. Упаковка:• паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром. Маса нетто 25 кг...

₴415.00грн З ПДВ: ₴415.00грн

Siltek T-82 Клей для мармуру, 20 кг

Siltek T-82 Клей для мармуру, 20 кг

Застосування:для облицювання усіх видів недеформівних мінеральних горизонтальних та вертикальних поверхонь плитами з мармуру та природного каменю світлих порід, усередині та зовні будівель. Ефективний для приклеювання мозаїчних плиток, в тому числі скляних та при опорядженні фундаментів, терас і влаштуванні систем «тепла підлога». Рекомендується застосовувати суху суміш Siltek Т-82 для облицювання басейнів з використанням композиції Siltek Arm-mix Е-120 замість води.Склад:білий цемент, фракціоновані заповнювачі, целюлозні волокна, модифікуючі добавки.Підготовка поверхні (згідно ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016):підготовлена для облицювання поверхня повинна бути міцною та однорідною за водопоглинанням, а також очищеною від пилу, бруду, мастил і будь-яких речовин, що знижують адгезію;плісняву, мікроорганізми та інші біологічні утворення необхідно механічно видалити на глибину ураження, поверхню промити водою, висушити та проґрунтувати антисептичною ґрунтівкою Siltek Biostop E-112;незначні дефекти, нерівності, тріщини на поверхні рекомендується відремонтувати за допомогою цієї ж клейової суміші Siltek Т-82 не пізніше ніж за 24 години до початку виконання облицювальних робіт;при необхідності вирівнювання більш значних дефектів поверхні, використати штукатурку, стяжку або самовирівнювальну підлогу ТМ Siltek згідно інструкцій та відповідно до призначення;для забезпечення кращого зчеплення облицювального виробу до поверхні рекомендується застосовувати ґрунтівки ТМ Siltek відповідно до призначення:- цегляне мурування та міцні цементно-піщані поверхні обробити ґрунтівкою Siltek Universal E-100;- поверхні з ніздрюватого бетону, гіпсокартону, а також гіпсові та гладкі бетонні поверхні обробити ґрунтівкою Siltek Beton-Сontact Е-106;проґрунтовані поверхні перед початком облицювання витримати не менше 4 годин.Приготування розчинової суміші:у чисту робочу ємність налити воду (або композицію Siltek Arm-mix Е-120) з розрахунку:- 5,0 – 5,4 л води на 1 мішок Siltek Т-82 (0,25 – 0,27 л на 1 кг сухої суміші);- 4,6 – 5,0 л композиції  Siltek Arm-mix Е-120 на 1 мішок Siltek Т-82 (0,23 – 0,25 л на 1 кг сухої суміші);поступово додати суху суміш і перемішати низькообертовим міксером до отримання пастоподібної маси без грудок;витримати розчинову суміш приблизно 3 – 5 хвилин, потім знову перемішати.Виконання робіт:плитку попередньо не змочувати у воді;розчинову суміш наносити лише на площу, яку можна облицювати протягом 20 хвилин;при виконанні облицювальних робіт можна застосовувати як односторонній, так і двосторонній (комбінований) метод нанесення розчинової суміші. При двосторонньому методі клей наносять як на поверхню, так і на зворотній бік облицювального виробу, що веде до підвищення міцності зчеплення плитки з поверхнею;суміш нанести на поверхню та розрівняти зубчастим шпателем (розмір зубців залежить від площі і типу плитки);для досягнення кращого зчеплення, плитку потрібно вдавити в клейову розчинову суміш несильними повторними рухами, положення плитки можна коригувати протягом наступних 15 хвилин;облицювання виконувати не заповнюючи шви, для отримання швів однакової ширини рекомендується використовувати розшивочні хрестики.Упаковка:паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром. Маса нетто 20 кг...

₴367.00грн З ПДВ: ₴367.00грн

Siltek T-84 Клей для облицювання камінів та печей, 25 кг

Siltek T-84 Клей для облицювання камінів та печей, 25 кг

Для облицювання поверхонь, що піддаються температурним навантаженням  Застосування: для облицювання поверхонь печей, камінів, димоходів всередині приміщень клінкерними, теракотовими та майоліковими плитками, а також інших поверхонь всіма типами природних та штучних облицювальних виробів крім мармурових (світлих порід). Рекомендується застосовувати в температурному інтервалі від 0 °С до +150 °С. Дозволяється застосовувати для облицювання в системі водяного підігріву підлог. Ефективний для вирівнювання поверхонь камінів та печей шаром до 10 мм перед подальшим опорядженням. Склад: високоякісний цемент ПЦ I-500, фракціоновані заповнювачі, спучений перліт, целюлозні волокна, модифікуючі добавки. Підготовка поверхні (згідно ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016): підготовлена для облицювання поверхня повинна бути міцною та однорідною за водопоглинанням, а також очищеною від пилу, бруду, мастил і будь-яких речовин, що знижують адгезію; перед облицюванням каміни, печі та димоходи, які не були в експлуатації,  необхідно протопити протягом 24 годин за 3 доби до початку виконання робіт; підготовлені для облицювання поверхні камінів, печей та димоходів не потребують ґрунтування. В інших випадках рекомендується застосовувати ґрунтівки ТМ Siltek відповідно до призначення; незначні дефекти, нерівності, тріщини рекомендується відремонтувати за допомогою цієї ж клейової суміші Siltek Т-84 з додаванням композиції Siltek Arm-mix Е-120 замість води (250 мл Siltek Arm-mix E-120 на 1 кг Siltek Т-84) не раніше, ніж за 24 години до початку виконання облицювальних робіт. Приготування розчинової суміші: у чисту робочу ємність налити воду з розрахунку 6,0 – 6,5 л на 1 мішок Siltek Т-84 (0,24 – 0,26 л на 1 кг сухої суміші); поступово додати суху суміш і перемішати низькообертовим міксером до отримання однорідної, пастоподібної маси без грудок; витримати розчинову суміш приблизно 3–5 хвилин, потім знову перемішати. Виконання робіт: плитку попередньо не змочувати у воді; розчинову суміш наносити на таку площу, яку можна облицювати протягом 20 хвилин; суміш нанести на поверхню та розрівняти зубчастим шпателем (розмір зубців залежить від розмірів і типу облицювального виробу); при виконанні облицювальних робіт можна застосовувати як односторонній так і двосторонній (комбінований) метод нанесення розчинової суміші. При двосторонньому методі клей наносять як на поверхню, так і на зворотній бік облицювального виробу, що веде до підвищення міцності зчеплення плитки з поверхнею; для досягнення кращого зчеплення, облицювальний виріб потрібно вдавити в клейову розчинову суміш несильними повторними рухами, положення плитки можна коригувати протягом наступних 10 хвилин; облицювання виконувати не заповнюючи шви, для отримання швів однакової ширини рекомендується використовувати розшивочні хрестики; після закінчення або зупинки робіт інструмент ретельно вимити. Упаковка: паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром. Маса нетто 25 кг...

₴185.00грн З ПДВ: ₴185.00грн

Siltek T-95 Клей для плитки швидкотвердіючий, 25 кг

Siltek T-95 Клей для плитки швидкотвердіючий, 25 кг

Для облицювання усіх видів мінеральних горизонтальних та вертикальних поверхонь                        Застосування: для облицювання усіх видів мінеральних горизонтальних та вертикальних поверхонь, що не деформуються, в тому числі з підвищеною міцністю, всередині та зовні будівель, керамічними та іншими облицювальними плитками (крім мармурових). Ефективний для скорочення термінів облицювальних робіт при будівництві та реконструкції. Рекомендується застосовувати суху суміш Siltek Т-95 при локальному терміновому ремонті облицювання. Склад: суміш мінеральних в’яжучих, фракціоновані заповнювачі, модифікуючі добавки. Підготовка поверхні (згідно ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016): підготовлена для облицювання поверхня повинна бути міцною та однорідною за водопоглинанням, а також очищеною від пилу, бруду, мастил і будь-яких речовин, що знижують адгезію; плісняву, мікроорганізми та інші біологічні утворення необхідно механічно видалити на глибину ураження, поверхню промити водою, висушити та проґрунтувати антисептичною ґрунтівкою Siltek Biostop E-112; незначні дефекти, нерівності, тріщини на поверхні рекомендується відремонтувати за допомогою цієї ж клейової суміші Siltek T-95 не пізніше ніж за 3 години до початку виконання облицювальних робіт; при необхідності вирівнювання більш значних дефектів поверхні, використати штукатурку, стяжку або самовирівнювальну підлогу TM Siltek згідно інструкцій та відповідно до призначення; для забезпечення кращого зчеплення облицювального виробу до поверхні рекомендується застосовувати ґрунтівки ТМ Siltek відповідно до призначення: - цегляне мурування та міцні цементно-піщані поверхні обробити ґрунтівкою Siltek Universal E-100; - поверхні з ніздрюватого бетону, а також гіпсові та гладкі бетонні поверхні обробити ґрунтівкою Siltek Beton-contact Е-106; проґрунтовані поверхні перед початком облицювання витримати не менше 4 годин. Приготування розчинової суміші: у чисту робочу ємність налити воду з розрахунку 3,2 – 3,6 л на 1 мішок Siltek T-95 (0,16 - 0,18 л на 1 кг сухої суміші); поступово додати суху суміш і перемішати низькообертовим міксером до отримання однорідної, пастоподібної маси без грудок; витримати розчинову суміш приблизно 3 – 5 хвилин, потім знову перемішати. Виконання робіт: плитку попередньо не змочувати у воді; розчинову суміш наносити лише на площу, яку можна облицювати протягом 10 хвилин; при виконанні облицювальних робіт можна застосовувати як односторонній, так і двосторонній (комбінований) метод нанесення розчинової суміші. При двосторонньому методі клей наносять як на поверхню, так і на зворотній бік облицювального виробу, що веде до підвищення міцності зчеплення плитки з поверхнею; суміш нанести на поверхню та розрівняти зубчастим шпателем (розмір зубців залежить від площі й типу плитки); для досягнення кращого зчеплення, плитку потрібно вдавити в клейову розчинову суміш несильними повторними рухами, положення плитки можна коригувати протягом наступних 10 хвилин; облицювання виконувати не заповнюючи шви, для отримання швів однакової ширини рекомендується використовувати розшивочні хрестики. Упаковка: паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром. Маса нетто 20 кг...

₴400.00грн З ПДВ: ₴400.00грн

Siltek T-99 Клей для плитки "Легкий", 25кг/15 кг

Siltek T-99 Клей для плитки "Легкий", 25кг/15 кг

Для приклеювання всіх типів облицювальних плиток  Застосування: для зручного приклеювання будь-яких типів облицювальних виробів (керамічних, керамогранітних, мозаїчних, бетонних, скляних, мармурових і т. п.) з водопоглинанням від 0 до 20 % на бетонні, цегляні, цементно-піщані, цементно-вапняні, горизонтальні та вертикальні поверхні, а також всередині та зовні будівель. Рекомендується застосовувати для кріплення важких облицювальних плит. Ефективний при влаштуванні систем «тепла підлога».   Склад:  високоякісний білий цемент ПЦ I-500, фракціоновані заповнювачі, легкий наповнювач, целюлозні волокна, модифікуючі добавки. Підготовка поверхні (згідно ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016): • підготовлена для облицювання поверхня повинна бути міцною та однорідною за водопоглинанням, а також очищеною від пилу, бруду, мастил і будь-яких речовин, що знижують адгезію; • плісняву, мікроорганізми та інші біологічні утворення необхідно механічно видалити на глибину ураження, поверхню промити водою, висушити та проґрунтувати антисептичною ґрунтівкою Siltek Е-112; • незначні дефекти, нерівності, тріщини на поверхні рекомендується відремонтувати за допомогою клейової суміші Siltek Т-99 не раніше ніж за 24 години до початку виконання облицювальних робіт;  • при необхідності вирівнювання більш значних дефектів поверхні, використати штукатурку, стяжку або самовирівнювальну підлогу ТМ Siltek згідно інструкцій та відповідно до призначення; • для забезпечення кращого зчеплення облицювального виробу до поверхні рекомендується застосовувати ґрунтівки ТМ Siltek відповідно до призначення:    - цегляне мурування та міцні цементно-піщані поверхні обробити ґрунтівкою Siltek Universal E-100; - поверхні з ніздрюватого бетону, гіпсокартону, а також гіпсові та гладкі бетонні поверхні обробити ґрунтівкою Siltek Beton-Сontact Е-106;        проґрунтовані поверхні перед початком облицювання витримати не менше 4 годин. Приготування розчинової суміші: • у чисту робочу ємність налити воду з розрахунку 8,8 – 9,2 л води на 1 мішок Siltek Т-99 (0,59 – 0,61 л на 1 кг сухої суміші); • поступово додати суху суміш і перемішати низькообертовим міксером до отримання однорідної, пастоподібної маси без грудок; • витримати розчинову суміш приблизно 3 – 5 хвилин, потім знову перемішати. Виконання робіт: • плитку попередньо не змочувати у воді; • розчинову суміш наносити лише на площу, яку можна облицювати протягом 20 хвилин; • при виконанні облицювальних робіт можна застосовувати як односторонній, так і двосторонній (комбінований) метод нанесення розчинової суміші. При двосторонньому методі клей наносять як на поверхню, так і на зворотній бік облицювального виробу, що веде до підвищення міцності зчеплення плитки з поверхнею; • суміш нанести на поверхню та розрівняти зубчастим шпателем (розмір зубців залежить від площі і типу плитки); • для досягнення кращого зчеплення, плитку потрібно вдавити в клейову розчинову суміш несильними повторними рухами, положення плитки можна коригувати протягом наступних 15 хвилин; • облицювання виконувати не заповнюючи шви, для отримання швів однакової ширини рекомендується використовувати розшивочні хрестики. Упаковка: • паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром. Маса нетто 15 кг. Зберігання: • в непошкодженій упаковці, на піддонах, в сухому приміщенні при температурі не вище +40 °С та вологості повітря не вище 75 %. Строк придатності сухої суміші– 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Після закінчення строку придатності сухої суміші, рекомендується передати її для утилізації як будівельні відходи. Правила безпеки: • зберігати в недоступному для дітей місці; • під час роботи захищати органи дихання; • запобігати контакту зі шкірою; • у разі потрапляння суміші в очі – промити чистою водою та, при необхідності, звернутися до лікаря. Увага: • всі роботи рекомендовано виконувати при температурі поверхні і повітря від +5 °С до +30 °С; • температурне навантаження системи «тепла підлога» допускається не раніше ніж через 28 діб після облицювання.  Гарантії виробника: • виробник гарантує відповідність сухої суміші Siltek Т-99, розчинової суміші вказаним технічним характеристикам, лише протягом строку придатності та за умови дотримання технології нанесення та застосування в поєднанні з системою матеріалів ТМ Siltek, а також правил транспортування і зберігання; • виробник не несе відповідальності за використання матеріалу в цілях і умовах, не передбачених даною інструкцією. Інструкція носить рекомендаційний характер і не замінює професійної підготовки виконавця. При використанні матеріалу в умовах, які не зазначені в даному технічному описі, варто самостійно провести додаткові випробування, або звернутись за консультацією до виробника.Технічні харатеристики:       Максимальний розмір часточок 0,63 мм Термін придатності розчинової суміші* не менше 2 годин Міцність зчеплення з бетонною поверхнею через 28 діб:* не менше 1,0 МПа Прогин не менше 2,5 мм Можливість технологічного пересування та розшивки швів* через 24 години Морозостійкість не менше 75 циклів Температура експлуатації від -30 °С до +70 °С               ..

₴471.60грн З ПДВ: ₴471.60грн

Siltek Т-80 Клей для плитки, 25кг

Siltek Т-80 Клей для плитки, 25кг

Клей для плитки  Застосування: для приклеювання керамічних плиток із водопоглинанням більше 3% на горизонтальні та вертикальні поверхні (бетон, цегляне мурування, цементно-піщані, цементно-вапняні та гіпсові штукатурки, стяжки), що не деформуються, всередині будівель. Дозволяється облицювання горизонтальних поверхонь плитками «грес», розміром не більше ніж 30х30 см. Для кріплення плиток зовні будівель слід застосовувати суху суміш Siltek Т-80 з використанням композиції Siltek Arm-mix Е-120 замість води. Склад: високоякісний цемент ПЦ І-500, фракціоновані заповнювачі, модифікуючі добавки. Підготовка поверхні (згідно ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016): • підготовлена для облицювання поверхня повинна бути міцною та однорідною за водопоглинанням, а також очищеною від пилу, бруду, мастил і будь-яких речовин, що знижують адгезію; • плісняву, мікроорганізми та інші біологічні утворення необхідно механічно видалити на глибину ураження, поверхню промити водою, висушити та проґрунтувати антисептичною ґрунтівкою Siltek Biostop E-112; • незначні дефекти, нерівності, тріщини на поверхні рекомендується відремонтувати за допомогою цієї ж клейової суміші Siltek Т-80 не пізніше ніж за 24 години до початку виконання облицювальних робіт;  • при необхідності вирівнювання більш значних дефектів поверхні, використати штукатурку, стяжку або самовирівнювальну підлогу ТМ Siltek згідно інструкцій та відповідно до призначення; • для забезпечення кращого зчеплення облицювального виробу до поверхні рекомендується застосовувати ґрунтівки ТМ Siltek відповідно до призначення:    - цегляне мурування та міцні цементно-піщані поверхні обробити ґрунтівкою Siltek Universal E-100; - поверхні з ніздрюватого бетону, а також гіпсові та гладкі бетонні поверхні обробити ґрунтівкою Siltek Beton-contact E-106; проґрунтовані поверхні перед початком облицювання витримати не менше 4 годин.  Приготування розчинової суміші: • у чисту робочу ємність налити воду або композицію Siltek Arm-mix Е-120 з розрахунку: - 4,75 – 5,25 л води на 1 мішок Siltek Т-80 (0,19 – 0,21 л на 1 кг сухої суміші); - 5,0 – 5,5 л композиції Siltek Arm-mix Е-120 на 1 мішок Siltek Т-80 (0,20 – 0,22 л на 1 кг сухої суміші); • поступово додати суху суміш і перемішати низькообертовим міксером до отримання  однорідної, пастоподібної маси без грудок; • витримати розчинову суміш приблизно 3 – 5 хвилин, потім знову перемішати. Виконання робіт: • плитку попередньо не змочувати у воді; • розчинову суміш наносити лише на площу, яку можна облицювати протягом 15 хвилин; • при виконанні облицювальних робіт можна застосовувати як односторонній, так і двосторонній (комбінований) метод нанесення розчинової суміші. При двосторонньому методі клей наносять як на поверхню, так і на зворотній бік облицювального виробу, що веде до підвищення міцності зчеплення плитки з поверхнею; • суміш нанести на поверхню та розрівняти зубчастим шпателем (розмір зубців залежить від площі і типу плитки); • для досягнення кращого зчеплення, плитку потрібно вдавити в клейову розчинову суміш несильними повторними рухами, положення плитки можна коригувати протягом наступних 15 хвилин; • облицювання виконувати не заповнюючи шви, для отримання швів однакової ширини рекомендується використовувати розшивочні хрестики;  Упаковка: • паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром. Маса нетто 25 кг...

₴102.00грн З ПДВ: ₴102.00грн

Siltek Т-801 Клей для плитки та каменю універсальний, 25кг

Siltek Т-801 Клей для плитки та каменю універсальний, 25кг

Для приклеювання усіх типів облицювальних виробів та натурального каменю темних тонів Застосування: для приклеювання всіх типів облицювальних плиток (крім мармурових) із водопоглинанням від 0 до 20 % на горизонтальні та вертикальні поверхні (бетон, цегляне мурування, цементно-піщані, цементно-вапняні та гіпсові штукатурки, стяжки), всередині та зовні будівель. Ефективний при облицюванні балконів, терас, цокольної частини будівель та при влаштуванні системи «тепла підлога». Рекомендується застосовувати суху суміш Siltek Т-801 при локальному ремонті поверхні, а також для облицювання басейнів з викристанням композиції Siltek Arm-mix Е-120 замість води. Склад: високоякісний цемент ПЦ I-500, фракціоновані заповнювачі, модифікуючі добавки. Підготовка поверхні (згідно ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016): підготовлена для облицювання поверхня повинна бути міцною та однорідною за водопоглинанням, а також очищеною від пилу, бруду, мастил і будь-яких речовин, що знижують адгезію; плісняву, мікроорганізми та інші біологічні утворення необхідно механічно видалити на глибину ураження, поверхню промити водою, висушити та проґрунтувати антисептичною ґрунтівкою Siltek Biostop E-112; незначні дефекти, нерівності, тріщини на поверхні рекомендується відремонтувати за допомогою цієї ж клейової суміші Siltek Т-801 не пізніше ніж за 24 години до початку виконання облицювальних робіт; при необхідності вирівнювання більш значних дефектів поверхні, використати штукатурку, стяжку або самовирівнювальну підлогу ТМ Siltek згідно інструкцій та відповідно до призначення; для забезпечення кращого зчеплення облицювального виробу до поверхні рекомендується застосовувати ґрунтівки ТМ Siltek відповідно до призначення: - цегляне мурування та міцні цементно-піщані поверхні обробити ґрунтівкою Siltek Universal E-100; - гладкі бетонні, газобетонні та гіпсові поверхні обробити ґрунтівкою Siltek Beton-Contact Е-106; проґрунтовані поверхні перед початком облицювання витримати не менше 4 годин. Приготування розчинової суміші: у чисту робочу ємність налити воду або композицію Siltek Arm-mix Е-120 з розрахунку: - 5,5 – 6,0 л води на 1 мішок Siltek Т-801 (0,22 – 0,24 л на 1 кг сухої суміші); - 5,0 – 5,5 л композиції Siltek Arm-mix Е-120 на 1 мішок Siltek Т-801 (0,20 – 0,22 л на 1 кг сухої суміші); поступово додати суху суміш і перемішати низькообертовим міксером до отримання однорідної, пастоподібної маси без грудок; витримати розчинову суміш приблизно 3 – 5 хвилин, потім знову перемішати. Виконання робіт: плитку попередньо не змочувати у воді; розчинову суміш наносити лише на площу, яку можна облицювати протягом 30 хвилин; при виконанні облицювальних робіт можна застосовувати як односторонній, так і двосторонній (комбінований) метод нанесення розчинової суміші. При двосторонньому методі клей наносять як на поверхню, так і на зворотній бік облицювального виробу, що веде до підвищення міцності зчеплення плитки з поверхнею; суміш нанести на поверхню та розрівняти зубчастим шпателем (розмір зубців залежить від площі і типу плитки); для досягнення кращого зчеплення, плитку потрібно вдавити в клейову розчинову суміш несильними повторними рухами, положення плитки можна коригувати протягом наступних 15 хвилин; облицювання виконувати не заповнюючи шви, для отримання швів однакової ширини рекомендується використовувати розшивочні хрестики. Упаковка: паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром. Маса нетто 25 кг...

₴268.00грн З ПДВ: ₴268.00грн

Показано з 1 по 0 із 26 (0 сторінок)